Obec Brantice

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách!

 

 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Brantice

konaného dne 5. listopadu 2014 od 18.00 hod v kulturním domě v Branticích

  

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí

0/1/14 – složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

2.  Zastupitelstvo obce určuje

0/4/14 – pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn

3. Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 zákona o obcích

0/5/14 - starostou obce Vladimíra Dofka

0/6/14 -  místostarostou obce Ing. Vlastimila Machů

0/8/14 -  předsedou finančního výboru Zdeňka Ryšánka

0/9/14 -  předsedou kontrolního výboru Mgr. Janu Berkovou

0/10/14 -  předsedou kulturního výboru Dalibora Jančíka

0/11/14 – členem finančního výboru Terezii Štechovou a Rostislava Vrobla

0/12/14 – členem kontrolního výboru Jiřího Jatzka a Libora Valentu

0/13/14 – členem kulturního výboru Marcelu Obrovou a Ivetu Grygarovou

4. Zastupitelstvo obce schvaluje

0/2/14- ověřovatele zápisu ustavujícího zasedání ZO: Libora Valentu a Rostislava Vrobla

a zapisovatele: Ivetu Grygarovou

0/3/14- předložený program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

0/14/14 – v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu a příplatky za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce, v platném znění od 05.11.2014 v maximální výši.

5. Zastupitelstvo obce zřizuje

0/7/14 - finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní výbor. Výbory budou tříčlenné.

 

             Vladimír Dofek                                                  Ing. Vlastimil Machů

           starosta                                                                 místostarosta

 

 

 

 

  • Tapety na plochu pc ke stažení - zámek

RD pro zástavbu RD

Pro další procházení stránek zvolte v odkazech v menu vlevo nebo si zde můžete prohlédnout snímky našeho zámku.

park se sousoším

vchod do zámku

 

náš zámek...

zámek se splavemzámek se sochou

  

29.1. Zdislava

Zítra: Robin
REPORTÁŽNÍ VIDEO              PLES OBCE BRANTICE 2015
Pod odkazem "VIDEO KANÁL" jsme zveřejnili reportážní video z lednového plesu.
 
Zpravodaj prosinec 2014
Zpravodaj - prosinec[1].pdf (367,7KB, .pdf)
 
UKONČENÍ PRÁZDNIN  Dětský den s klauny
Do fotoalba bylo vloženo několik fotografií z akce konané 30.8.2014.
DSC_0733.JPG[1].jpg
 
JK Brantice - úspěch na oblastním mistrovství v parkurovém skákáni 
Blahopřejeme Kláře Poledňákové k dosažení zlata a titulu "MISTR OBLASTNÍHO SKÁKÁNÍ pro rok 2014"!
JK Brantice[1].docx (13,6KB, .docx)
www.jkbrantice.cz
 
článek.doc (586KB, .doc)
www.slezskadiakonie.cz
 
Mezinárodní dětská výtvarná výstava
Blahopřejeme Nikol Balintové z Brantic, která se zúčastnila 42. Mezinárodní DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY Lidice 2014, ke získání Čestného uznání.
http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/cr/
 
http://www.silesiatourism.com/
 
www.jeseniky-rodina.cz
 
www.edpp.cz/dpp/brantice
 

Návštěvnost stránek

107066
brantice_footer.png