25. 5. Viola

Zítra: Filip
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie a současnost obce, znak obce

Historie a současnost obce, znak obce

Obec Brantice se nachází jihozápadně od Krnova, se kterým bezprostředně sousedí. Přes Brantice se táhne Brantická vrchovina, která spadá do pohoří Nízkého Jeseníku.

Brantice - letecký pohled

Jejím katastrem protéká řeka Opava. Obec tvoří dvě místní části: Brantice a Radim. Brantice leží v  nadmořské výšce 341 a Radim 379 m nad mořem. Obec má 1391 obyvatel a její katastrální území měří 2.671 hektarů.

Radim - letecký pohled

První písemná zmínka o obci je z r. 1377, kdy byla v držení jistého Vejkarta z Brantic a při dělení Opavska připadla k dílu knížat Hanuše a Mikuláše.

Kancléř Jeroným Reinwald, který získal ves v r. 1561 od krnovského knížete Jiřího Bedřicha, vystavěl v 70. létech 16. století v Branticích místo zchátralé tvrze, připomínané již v r. 1449, zámek. Další z majitelů, Bohumil Tracha z Březí, zahájil v roce 1711 přestavbu zámku, ve které pokračovali další majitelé, zejména hrabě Zikmund Josef z Khuenbergu, který Brantice koupil v r. 1802. V r. 1901 získali Brantice Lichtensteinové.

historie

Radim patřila v létech 1485-1848 k Brantickému statku. Po zrušení panství jako správních jednotek patřily Brantice od r. 1850 k okresu Krnov.

V důsledku válek v 15. a 17. století  bylo toto silně zpustošené území osídlováno zejména německými osídlenci a získalo tak převážně německý charakter. Ke změně došlo až po r. 1945, kdy obec byla osídlena českými občany z vnitrozemí.

zámek

Součástí zámeckého areálu je zámecký park, založený v létech 1890-1900. Jeho kompozice je kombinací pravidelného půdorysu a volné výsadby. Zámecký park je kulturní památka. V posledních letech byl celkově obnoven a revitalizován, což umožnila hlavně dotace z finančních prostředků EU.

zámecký park

Vedle zámku tvoří významnou siluetu obce farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel je renesančně přestavěn v r. 1593, kdy byla přistavěna věž s psaníčkovými sgrafity, sakristie a boční kaple.

kostel

K dalším kulturním památkám patří socha Herkula v zámeckém parku z r. 1709, pískovcová váza s figurálními výjevy z antických bájí v nádvoří zámku, socha sv. Jana Nepomuckého poblíž zámku a bývalá fara. V Radimi je kaple sv. Jana Nepomuckého.

socha Herkula

Pošta byla v obci otevřena v r. 1817. V r. 1841 byla postavena škola. Nová budova školy s tělocvičnou byla postavena v létech 1924-25.

škola

Od počátku bylo zdrojem obživy místních obyvatel převážně zemědělství a chov dobytka. Rozvoj obce nastává zejména po vybudování císařské silnice v r. 1862, spojující Bruntál a Krnov. Je třeba ocenit prozíravost občanů, kteří nedovolili, aby silnice vedla zastavěným územím obce. K rozvoji obce přispělo i železniční spojení s okolím.

V Branticích  pracoval do r. 1907 pivovar patřící velkostatku. Mlýn byl v r. 1919 přestavěn na elektrárnu. V obci byly dále pily, cihelny a lomy. V 50. létech minulého  století bylo založeno jednotné zemědělské družstvo, později integrované do Státního statku Bruntál, který však v 90. létech zanikl.

V současné době zůstala zachována zemědělská výroba provozovaná soukromými zemědělskými společnostmi. V katastru obce se nacházejí pouze menší provozovny a služby. Jedná se o řemeslnické činnosti, zpracování dřeva, textilu a zahradnictví. K provozovnám služeb patří dvě pohostinství, tři obchody, kadeřnictví a dvě pěstitelské pálenice. Dobré autobusové a vlakové spojení umožňuje dojíždět za prací do blízkého Krnova nebo Bruntálu.

střed obce

Z hlediska občanské vybavenosti obec zabezpečuje potřeby obyvatel. Obecní úřad s obřadní síní zajišťuje výkon státní správy na úseku matriky. V obci je zdravotní středisko s ordinací praktického lékaře pro dospělé. V posledních létech byl vybudován obecní vodovod, plynovod a provedena rekonstrukce staré školy na byty. Byly rekonstruovány obecní objekty – základní škola, mateřská škola, kulturní dům.

Malotřídní základní škola s tělocvičnou a mateřskou školou je důležitým článkem života obce. V kulturním domě se společenským sálem se odehrávají kulturní a společenské akce. Nachází se zde moderní knihovna s možností využití internetu. Dva sportovní areály se společenskými místnostmi zajišťují sportovní vyžití občanů. Areál v Branticích má dvě fotbalové hřiště, dva tenisové kurty, volejbalové hřiště, dětské hřiště a přírodní kluziště s umělým osvětlením. Areál v Radimi má volejbalové hřiště s dětským hřištěm.

Zámek, který byl v minulosti opraven a sloužil jako krizový sklad léčiv, hledá v současné době nové využití. Spolu se zámeckým parkem a sportovním areálem dává předpoklad vzniku společenského a sportovního střediska obce. Zámek je v současné době v rekonstrukci.

Po záplavách v červnu 1997, které způsobily na obecním i soukromém majetku značné škody,  dnes nezůstala ani stopa.

O kulturní a společenské vyžití se starají místní spolky. K nejaktivnějším patří Český červený kříž, který pořádá např. tradiční plesy starousedlíků, má 170 členů. Aktivní činnost vyvíjí i TJ Sokol Brantice, z.s., s dlouholetou tradicí ve fotbale. Společně pořádají také sportovní soutěže a letní slavnosti ve sportovním areálu. V Radimi je to spolek TJ Sokol Radim, z.s., který pořádá různé sportovní akce. 

Kulturní dům Brantice

Brantická oblast náleží k mírně teplým oblastem. Ze dvou stran je obklopena lesy, převážně jehličnatými. Lesy mají dostatek zvěře a katastr obce  je součástí tří mysliveckých honiteb. V obci jsou dva rybníky. Na pahorku Kopřivné se nachází přírodní reservace Radim, s jedinečným zbytkem jedlobučiny, místy suťového charakteru s původním jesenickým modřínem, s vtroušeným klenem a jilmem horským. 

Blízké lesy a kopcovitý terén jsou ideálním místem pro pěší turistiku, houbaření a projížďky na kole. Umožňují návštěvníkům aktivně využít volný čas a slouží i k odpočinku. To potvrzuje i skutečnost že v katastru obce se nachází chatové osady obyvatel měst. V obci je značená cyklostezka z Krnova do Kružberku. Okolní krajina je vhodná při dobrých sněhových podmínkách pro lyžování. Přeje především běžkařům, ostatním slouží lyžařské vleky v nedaleké Malé Morávce a Vrbně p. Pradědem. 

Brantice jsou plně se rozvíjející obcí, která má pro to již dobrou občanskou vybavenost. V novém územním plánu se předpokládá zejména rozvoj obytné výstavby, zřízení podnikatelské zóny a vhodné společenské využití zámku.

Obec se pro své obyvatele snaží vytvořit podmínky pro spokojený život. Obec Brantice, která žije uprostřed dominantní přírody si zcela jistě svým kouzlem získá srdce každého návštěvníka. 

ZNAK OBCE

Počet tří erbovních figur znaku vystihuje počet tři historických vsí dnešní obce Brantice, a to Brantice, Radim a Radimek.

znak

Znak obsahuje i historické barvy symbolizující obec. Jsou to barva žlutá (zlatá), bílá (stříbrná) a modrá. Barvy zlatá a stříbrná jsou tzv. kovy.

Kombinace barvy zlaté a modré značí historickou vazbu ke krnovskému knížectví.

Jednotlivé figury znaku v modrém štítě symbolizují:

FIGURA ZLATÉ RADLICE  je ze starých pečetních znamení dříve samostatných obcí brantického panství - Brantic a Radimi a představuje jejich převážně zemědělsky charakter.

FIGURA STŘÍBRNÉHO VOZOVÉHO KOLA  vychází z historického pečetního obrazu osady Radimek rovněž převážně zemědělsky zaměřené.

FIGURA STŘÍBRNÉHO DRAKA SE ZLATOU ZBROJÍ CHRLÍCÍHO ČERVENÝ OHEŇ je z erbu významných feudálních majitelů obce, rodiny TRACHŮ Z BŘEZÍ v létech 1668-1780. Zvlášť významný byl Bohumil Trach, který zastával důležité funkce v krnovském knížectví a v roce 1711 začal s důslednou přestavbou brantického zámku.

Znak byl obci udělen 14.2.2001 a předán předsedou Poslanecké sněmovny. Současně byl obci udělen i prapor, na kterém je zobrazen modrý list s žerďovým žlutým klínem  s vrcholem ve středu listu a dvěma bílými krokvemi. Znak i prapor byl následně vysvěcen v brantickém kostele Nanebevzetí Panny Marie a jsou uloženy na obecním úřadu.

vlajka

Počasí

Sobota Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 20/12 °C
Neděle Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 23/13 °C
Pondělí Zataženo 24/13 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 20/15 °C

Návštěvnost stránek

405555