Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.2/ 2006 ze dne 8.9.2006 kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Brantice  
OZV č.2/2010 o místních poplatcích

1.1.2011

OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Brantice 

13.3.2015

OZV č.2/2014 kterou se zrušuje OZV č. 4/2010

15.10.2014

OZV č.2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Brantice

7.10.2011 

 OZV č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1. 2016 

OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1. 2017

OZV č.2/2016  o nočním klidu 0001[1].PDF

7.10. 2016

Nařízení obce č.1/2017, Tržní řád 1.11. 2017
OZV č.2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2018
OZV č.1/2018, kterou se ruší OZV č.2/2006   7.9. 2018
OZV č.2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1. 2019

Strategický plán rozvoje obce Brantice

Plán rozvoje obce Brantice 2017 - 2020 

Směrnice

Směrnice pro vyřizování peticí a stížností občanů na území obce Brantice a místní části Radimi

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

 

  • Oznámení
  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

brantice_footer.png